REFLEXIONS

Joves i futur
(...) La paradoxa de l'existència d'uns joves amb moltes possibilitats i amb un futur més obert del que mai podien haver imaginat els seus pares, ha donat lloc a uns joves més dependents i amb més dificultats per imaginar maneres d'incorporar-se al món adult que en cap altre moment de la història. En definitiva, l'increment d'oportunitats ha fet créixer la quantitat de joves mancats de projectes de futur i abocats a una llarguíssima i descoratjadora provisionalitat.
El desconcert de l'educació SALVADOR CARDÚS
Ed. La Campana. Obertures 7. 2000

Opcions professionals
En el terreny de les opcions professionals, d'altra banda, s'ha passat d'haver d'estudiar el mateix que el pare o d'aprendre un ofici gràcies al qual es podria treballar en una indústria o taller del mateix poble, a una situació en la qual l'adolescent ha d'escollir entre desenes i desenes d'especialitats per orientar un futur professional. I ho ha de fer només a partir de referències indirectes i sense cap experiència immediata, escollint el futur professional amb la mateixa actitud del qui ha d'escollir una marca de detergent.

El desconcert de l'educació SALVADOR CARDÚS
Ed. La Campana. Obertures 7. 2000

Futur professional dels alumnes

"Caldria ser clars i evitar falses expectatives (...). S'hauria de poder dir, per exemple, que tal com n'és de divers i canviant el món del treball, avui dia l'escola ja no pot orientar professionalment els nois/es, en una direcció concreta (...). Seria convenient revisar els lligams entre l'escola i la formació estrictament professional en el sentit que aquesta darrera estigués més a mans dels gremis professionals i del Departament de Treball que no pas del d'Ensenyament.
(...) Més que no pas una formació orientada directament a la professionalització, el que caldria és que l'escola afavorís una cultura del treball adequada als nous temps (...). I caldria formar-los per tal que puguin reaccionar de manera emocionalment madura en un món laboral.

El desconcert de l'educació SALVADOR CARDÚS
Ed. La Campana. Obertures 7. 2000Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada