PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el títol del Graduat en Secundària en acabar els estudis i no participin en cap altra acció de formació.
Famílies professionals

Programes de Formació i Inserció. Centres per comarques